Közösségi közlekedés

A közösségi közlekedés tekintetében fontosnak tartjuk az Uniós elvárások és az utasok igényeinek való egyidejű megfelelést, a jelenlegi áru és személyforgalomban a közösségi közlekedés arányának számottevő javulását, amely meggyőződésünk szerint a nyújtott szolgáltatási minőség javításán keresztül érhető el. Ez csak abban az esetben valósítható meg, ha a közösségi közlekedésben érdekelt társaságoknál dolgozók ügyfél és szolgáltatás orientált, hatékony belső működés mentén végzik közszolgáltatáshoz kapcsolódó feladataikat.

A GRID Zrt. működési hatékonyság javításához és belső szabályozás támogatásához köthető szolgáltatásai ezen célok megvalósítását hivatottak ügyfelei számára támogatni.

A közösségi közlekedésben működő társaságok versenyképességének megtartásához elengedhetetlenül a rájuk bízott infrastruktúra a szükséges fejlesztését és az állag megóvásokhoz kapcsolódó beruházások elvégzésre kerüljenek. A szolgáltatások tekintetében a fejlett nyugat-európai gyakorlatok széleskörű alkalmazását tartjuk kívánatosnak. Vezetői döntés előkészítő anyagaink és megvalósíthatósági tanulmányaink hozzájárulhatnak a megfogalmazott törekvések sikeres kivitelezéséhez.

A közlekedési vállalatok, mint az ország legnagyobb energia fogyasztói élen járhatnak az energia hatékonysági intézkedések és beruházások megvalósításában, ezzel erősítve az állam példamutató szerepét. A GRID Zrt. energiagazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai (beszerzési, energia audit, integrált energiagazdálkodási) szolgáltatásai révén az alacsonyabb működési költség biztosításán túl az energia hatékonysági célkitűzések megvalósítását szolgálja.